Lawes – consort music

 
Het in 1994 opgerichte Phantasm en gastmuzikant Daniel Hyde – op klein orgel – eren met deze uitgave
de beroemde Engelse renaissancecomponist, William Lawes (1602-1645), het meest bekend om zijn sublieme viola da gamba consort suites. De complexiteit van deze set van zeven suites ‘consorten naar het orgel’ is, getuige de sublieme uitvoering, voor Phantasm geen enkel probleem. De voor deze muziek zo kenmerkende intimiteit en het melancholische timbre van de viola da gamba komen volledig tot zijn recht. Sterk aanbevolen voor liefhebbers van muziek voor viola da gamba!
 
Translation
Founded in 1994, Phantasm and guest artist Daniel Hyde - on a portative organ - honour in this recording the noted English Renaissance composer William Lawes (1602-1645), best known for his sublime viol consort suites. The complexity of this set of seven suites or 'consorts to the organ', presents no problem, as witnessed by the sublime version given here by Phantasm. The intimacy and melancholy timbre of the viola da gamba so characteristic of this music come fully into their own. Highly recommended for lovers of music for the viola da gamba!

Date: 

Aug 2012

Author: 

JJ

Published in: