Phantasm concert at Utrecht Early Music Festival 29 August 2012

 
In the following concert Phillip’s Pavan and Galliard dolorosa was again on the programme, but this time in an arrangement for viol consort. It closed a beautiful and interesting programme of consort music by contemporaries of Sweelinck performed by Phantasm under the direction of Laurence Dreyfus. The concert began also with Phillips, the Aria del Gran Duca. Between the two were pieces by Holborne, Byrd and Dering. One of the most beautiful was undoubtedly a Byrd fantasy consisteng of a number of strongly contrasting sections. Just afterwards was the striking Fantasia no. 6 of Richard Dering, filled with unusual harmonies. This resembles freely conventional vocal music performed on the viols. That was also the case with Mass movements by Byrd, a Kyrie and an Agnus dei as well as a hymn Christe redemptor omnium. Phantasm is one of the most prominent gamba consorts, which has to its credit many beautiful CD recordings. Even now they too care to create absorbing interpretations played with a high degree of concentration and intensity, but also with excitement and panache in the somewhat lighter pieces.
 
Original Review (from http://hortusmusicus.wordpress.com/2012/08/30/festival-oude-muziek-utrecht-2012-woensdag-29-augustus/):
In het volgende concert kwam Philips’ Pavana & Galiarda dolorosa opnieuw aan bod, dit keer in een bewerking voor gambaconsort. Het sloot een mooi en interessant programma met consortmuziek van tijdgenoten van Sweelinck af dat werd uitgevoerd door Phantasm onder leiding van Laurence Dreyfus. Het concert begon ook met Philips, de Aria del Gran Duca. Daar tussenin klonken stukken van Holborne, Byrd en Dering. Eén van de mooiste was ongetwijfeld een fantasia van Byrd (opnieuw niet gespecificeerd), bestaande uit een aantal sterk contrasterende delen. Direct daarna klonk de Fantasia nr. 6 van Richard Dering, die vooral opviel door ongewone harmonieën. Het is vrij gebruikelijk vocale muziek op gamba’s uit te voeren. Dat was ook nu het geval met misdelen van Byrd, een Kyrie en Agnus Dei, en het motet Christe redemptor omnium. Phantasm is één van de meest vooraanstaande gambaconsorten, dat diverse mooie CD-opnamen op zijn conto heeft. Ook nu zorgde het voor boeiende interpretaties, gespeeld met een hoge graad aan concentratie en intensiteit, maar ook met ontspanning en zwier in de wat ‘lichtere’ stukken.

Date: 

Aug 2012

Author: 

Johan van Veen

Published in: